herecký tábor

dramatický kroužek

talent camp

divadelní tábor

filmová škola

letní herecká škola

Fotky - Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy