herecký tábor

dramatický kroužek

talent camp

divadelní tábor

filmová škola

letní herecká škola

Fotky - Lehká jako dech - režie Vít Olmer