herecký tábor

dramatický kroužek

talent camp

divadelní tábor

filmová škola

letní herecká škola

Fotky - LHŠ 2009